تدوین - نیتک

تدوین

بنابر یک دلیل اغلب به نام هنر نامرئی شناخته می شود:هدف اکثر تدوینگران این است که یک محصول به صورت یکپارچه و بدون هیچ گونه اثری از دستکاری به پایان برسد.در واقع، اثر انگشت آنها در سراسر فیلم نهایی وجود دارد.
شاید واژه فیلم تنها یادآور فیلم های سینمایی و تلوزیونی باشد اما باید بگوییم منظور از فیلم هر قطعه متحرکی است که محتوایی به خصوص را بیان می کند.

تدوین

بنابر یک دلیل اغلب به نام هنر نامرئی شناخته می شود:هدف اکثر تدوینگران این است که یک محصول به صورت یکپارچه و بدون هیچ گونه اثری از دستکاری به پایان برسد.در واقع، اثر انگشت آنها در سراسر فیلم نهایی وجود دارد.
انتقال صحنه، صداهای ناگهانی، کات های سریع، صداهای خارج از اسکرین و جریان روایت، از جمله اصطلاحات مرتبط با “هنر نامرئی” شناخته شده به عنوان تدوین فیلم است.
تدوین فیلم در ابتدا به عنوان یک ابزار فنی در فرایند ساخت فیلم دیده می شد؛ اما به سرعت تکامل یافت و به یکی از مهمترین جنبه های خلاق فیلمسازی تبدیل شد.
همانطور که از نام مستعار آن مشخص است ، همه درباره تدوین فیلم و نحوه کار آن اطلاعات زیادی ندارند.

تدوین - نیتک

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند