پلتفرم اپدوز

پلتفرم اپدوز بستری است که از طریق آن میتوان اپلیکیش های با خدمات متنوع را به صورت حرفه ای ایجاد نمود این پلتفرم این توانمندی رو به  صاحبان و مدیران یک اپلیکیشن تولید شده توسط پلتفرم اپدوز می دهد تا نیاز مشتریان و مشترکین خود را در زمان کوتاهی مرتفع کنند .

خدمات قابل اجرا

خدمات قابل اجرا توسط پلتفرم اپدوز

rewind (1)

پخش ویدئو و صوت

شبکه اجتماعی داخلی

شبکه اجتماعی داخلی

ارائه اخبار و سایر صفحات ایستا

online-course

ارائه دوره‌های آموزشی آفلاین و آنلاین

تعریف سرویس‌های قابل فروش

تعریف سرویس‌های قابل فروش

برگزاری نظرسنجی و مسابقات به همراه جدول رقابت‌ها

برگزاری نظرسنجی و مسابقات به همراه جدول رقابت‌ها

ارائه خدمات مشاوره‌ای

ارائه خدمات مشاوره‌ای

افزونه ها

نمونه کار ها

پروژه های انجام شده پلتفرم اپدوز

ابری لند

اپلیکیشن ابری لند

دیجیتما

اپلیکیشن دیجیتما

همراهی

اپلیکیشن همراهی