مشاوره نرم افزار باشگاه مشتریان - دیجیتال مارکتینگ3000 - نیتک

مشاوره جهت ارائه نرم افزار مناسب باشگاه مشتریان برای کسب و کار شما

توسط تیم دیجیتال مارکتینگ3000

باشگاه مشتریان وظیفه ی وفادارسازی مشتری و ترغیب کردن او به مراجعه ی مجدد را دارد و نرم افزار CRM وظیفه ی ارتباط با مشتری را مدیریت می کند و به آن بهبود می بخشد.بنابراین با کمی نگاه مدبرانه متوجه خواهید شد که استفاده ی هم زمان از این دو نرم افزار بیشترین بازدهی را خواهد داشت زیرا وفادارسازی بدون برقراری ارتباط قوی با مشتری امکان پذیر نیست.

مشاوره جهت ارائه نرم افزار مناسب باشگاه مشتریان برای کسب و کار شما

تیم دیجیتال مارکتینگ3000 در راستای راه اندازی باشگاه مشتریان خدمات ذیل را ارائه میدهد:
 مشاوره و تحلیل کسب و کار و طراحی سناریوهای باشگاه مشتریان
 ارائه بهترین نرم افزار باشگاه مشتریان با توجه به نوع کسب وکارها
 مشاوره برای استراتژی فروش بر اساس اطالعات نرم افزار
 گزارش گیری و تحلیل رفتار مشتری بر اساس داده های واقعی
 قابلیت گروه بندی مشتریان بر اساس میزان خرید و مبالغ خرید
 تحلیل هوشمند اطلاعات

مشاوره نرم افزار باشگاه مشتریان - دیجیتال مارکتینگ3000 - نیتک

نمونه کارها

نمونه پروژه های انجام شده

طراحی سایت مشهدچراغ
طراحی سایت پینار
طراحی سایت دندانپزشکی
ارائه سرویسهایی قابل اندازه گیری و کاملا نتیجه گرا در فضای دیجیتال رویکردی است که 3000 آن را دنبال می کند.
محمدرضا اسماعیل زاده - دیجیتال مارکتینگ 3000 - نیتک
محمدرضا اسماعیل زاده
مدیر تیم دیجیتال مارکتینگ3000

همین الان شروع کنید

جدول تعرفه خدمت ارائه شده

تدوین کمپین تبلیغاتی
1،400،000 تومان

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند