live 360

سامانه پخش زنده اینترنتی live360 به صورت آنلاین

 

1. اپلیکیشن ویندوزی جهت استفاده از عینک VR
2. اپلیکیشن اندرویدی جهت استفاده از صفحه نمایش گوشی یا عینک VRموبایلی
3. وبسایت مشترک که کاربر میتواند جهت دید این تصویر را به حرکت موس جابه جا نماید

بخش‌های پروژه

تجهیزات تصویربرداری و ارسال

تجهیزات پردازش تصویر و BROADCAST

تجهیزات دریافت تصاویر

کاربردها

بازدیدهای مجازی و زنده از محیط های مختلف

حضور تعداد نامحدود از افراد از یه محیط محدود

پخش زنده رویدادی های فرهنگی و ورزشی