تیزر - ژیوار - نیتک

ساخت تیزر

توسط تیم ژیوار

تبلیغات مناسب و صحیح و بکارگیری رسانه ی مناسب جهت انتقال محتوای تبلیغاتی به مخاطبان و مشتریان بازار هدف می تواند مرحله ی معرفی و یا رشد از چرخه عمر محصول را با سرعت بالایی طی نماید. در مقایسه با اشکال و روش های دیگر تبلیغاتی، تیزر تبلیغاتی یکی از موثرترین راه های معرفی خدمات و محصولات می باشد.

ساخت تیزر

تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و او را به فکر فرو ببرد.
تیزر تبلیغاتی رئال نوعی از تیزرهای تبلیغاتی می باشد که در آن از عناصر واقعی صحنه تصویربرداری می شود. در تصویر برداری و کارگردانی این نوع از تیزر تبلیغاتی،می توان از صحنه که ممکن است یک شرکت، کارخانه تولیدی و یا هر مکان کسب و کار دیگر باشد، تصویربرداری کرد و هم می توان با توجه به سناریو نوشته شده، از بازیگر استفاده نمود.

نمونه کارها

نمونه پروژه های انجام شده

ما در اینجا به فراتر از رویای مشتریان می اندیشیم.
حامد فرهی - ژیوار - نیتک
حامد فرهی
مدیر آژانس تبلیغاتی ژیوار

همین الان شروع کنید

جدول تعرفه خدمت ارائه شده

تصویربرداری
90,000 الی 130,000

    مبلغ تعیین شده به ازای هر ثانیه می باشد .

نریشن
500,000 الی 5,000,000

    مبلغ تعیین شده بستگی به گوینده دارد . 

تدوین
800,000 تومان