آبی سرو

آبی سرو

ارائه خدمات در زمینه برنامه نویسی

خدمات قابل اجرا

طراحی سایت - آی تی پایدار - نیتک

برنامه نویسی وب

طراحی اپلیکیشن - آی تی پایدار - نیتک

برنامه نویسی موبایل و دسکتاپ

نمونه کار ها

پروژه های انجام شده توسط آبی سرو

طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاهی

اعضای تیم

اعضای تیم آبی سرو

یاسین عاشوریان

برنامه نویس

علی مجد

برنامه نویس

ساناز بهرامی

برنامه نویس