امنیت سایت - تست نفوذ - ای نماد - نیتک

تست نفوذ

توسط تیم ای نماد

با توجه به گسترش روزافزون خدمات تحت وب و استفاده بیشتر سازمان های خصوصی و دولتی از نرم افزارهای تحت وب و وب سایت ها برای ارائه خدمات خود و با در نظر گرفتن تهدیدات سایبری در این حوزه، لزوم وجود کارشناسان ماهر در زمینه امنیت سایبری و به طور ویژه متخصصین امنیت وب در کشور، امری ضروری به نظر می رسد.

تست نفوذ

در این سرویس متخصصان امنیت ای نماد با استفاده از متدولوژی و استانداردهای بین المللی (OWASP TOP TEN و OWASP ASVS و OWASP Testing Guide) در حوزه ‏ی برنامه های کاربردی تحت وب و ترکیب با تجربه عملی خود در ارزیابی امنیت و تست نفوذ برنامه‏ های کاربردی وب اقدام به ارزیابی امنیت و تست نفوذ می کنند. و گزارش کامل همراه با ارائه راهکار برای آسیب پذیری ها برای کارفرما ارسال می شود.

امنیت سایت - تست نفوذ - ای نماد - نیتک

نمونه کارها

نمونه پروژه های انجام شده

آستان قدس- ای نماد - نیتک
سایت آستان قدس
هواپیمایی جمهوری آذربایجان - ای نماد - نیتک
سایت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان
آموزشگاه بین الملل- ای نماد - نیتک
سایت آموزشگاه بین الملل
ایران سایت - ای نماد - نیتک
ایران سایت
با توجه به اینکه کشور ما روزانه هدف آماج حملات سایبری بد خواهانه است، ای نماد سعی بر این دارد که ضریب امنیت سامانه های آنلاین را افزایش بدهد
محمد احمدزاده - ای نماد - نیتک
محمد احمدزاده
مدیر تیم ای نماد

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند