پلتفرم جامع مهارت افزایی و اشتغال زایی

ایران فراگیر، به عنوان پلتفرم جامع ارائه سازماندهی شده محتوای آموزشی در بسترخانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک راه اندازی شده است. این سامانه ضمن بهره گیری از فضای استودیوهای حرفه ای مجموعه نیتک، امکان ارائه محتوای حرفه ای و با کیفیت و البته با قیمت پایین به بازار مشتاق آموختن ارائه می دهد. این سامانه، دانش پذیران خود را با رویکرد میکرولرنینگ و همچنین مهارت افزایی پروژه محور و دوره های آموزشی موجود، برای هر فرد شخصی سازی خواهد شد. این سامانه اقدام به برگزاری دوره های اختصاصی حل تمرین برای مهارت آموزان نموده است تا از این طریق بتواند، در راستای ایجاد عدالت آموزشی و نفوذ در بازار استفاده لازم را ببرد.

انواع دوره های آموزشی در ایران فراگیر

  1.  دوره های مهارتی نرم
  2.  دوره های مهارتی تمرین محور + آموزش
  3.  پکیج های آموزشی شخصی سازی شده (مهارت های توسعه فردی+مهارت های شغلی)
  4. پکیج های آموزشی موضوعی (پژوهشی، کنکوری،استخدامی، زبان های خارجه، فریلنسری)
  5. پکیج های آموزشی استخدام سازمان ها